Dịch Vụ
Phòng khám da liễu BÁC SĨ TRƯỜNG khám và điều trị tất cả các bệnh da thông thường như:
  • Lăn kim sẹo lõm
  • Điều trị bệnh da bằng Laser
  • Trẻ hoá da, xạm da.
  • Triệt lông bằng IPL 
Một số dịch vụ khác
  • Lăn kim sẹo lõm
  • Điều trị bệnh da bằng Laser
  • Trẻ hoá da, xạm da.
  • Triệt lông bằng IPL 
Điều trị tện tình do bác sĩ Nguyễn Nhựt Trường đảm nhiệm